Медведи на лапах разносят заразу.

Медведа увидел — в капкан его сразу.

Дата: 03 февраля 2015, 16:33
You are not logged in